Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ

ΔΕΔΔΗΕ
Γενικο Χημειο Του Κρατους
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
EKAB